Lưu

57285 vol49

còn lại gì sau cơn mưa

Nhớ không em bao nhiêu ngày xưa +

Bảo Thạch

Lưu

59035 vol54

còn lại gì sau cơn mưa - remix

Nhớ không em bao nhiêu ngày xưa ? Nhớ không em bao... +

Bảo Thạch