Lưu

56062 vol45

em có còn thắt bím

Đất trời chợt mênh mang cho hồn ta yên lặng tìm nhau... +

Vũ Hoàng