Lưu

57543 vol50

em không còn buồn

Giờ chắc em sẽ không còn ai hỏi han em sớm trưa +

Tăng Nhật Tuệ