Lưu

55311 vol42

em yêu tuyệt vời (you number one)

Này người yêu hỡi em number one trong trái tim này number... +

Ngọc Sơn