Lưu

57063 vol48

khóc thầm

Dù biết rằng con tim anh đã không có em từ lâu... +

Lê Bá Vĩnh

Lưu

58493 vol53

khóc thầm

Tiễn anh đi rồi em về gác lạnh đìu hiu Ngoài trời... +

Lam Phương

Lưu

60657 vol60

khóc thầm đêm mưa

Đêm nay không ánh sao trên trời. Mưa lâm thâm hắt ô... +

Tuấn Nghĩa