Lưu

56156 vol45

nhỏ ơi

Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng... +

Đào Quang Nhật