Lưu

57146 vol48

nỗi nhớ trong em

Lúc ánh nắng mặt trời lùi dần sau đám mây... +

Nguyễn Đình Vũ