Lưu

55550 vol43

tìm lại giấc mơ

Đêm đi qua sao tim buốt giá cơn mưa đêm như cào... +

Nguyễn Hồng Thuận