Lưu

51055 vol29

tình cha

Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm… +

Quốc Vượng

Lưu

55655 vol43

tình cha

Người là vầng thái dương không như mẹ hiền trăng rằm dịu... +

Giác An

Lưu

51397 vol29

tình cha

Tình cha ấm áp như vầng thái dương… +

Ngọc Sơn

Lưu

60746 vol60

tình cha

Nhìn con thơ thiêm thiếp ngủ say... +

Minh Châu

Lưu

59976 vol57

tình cha - remix

Tình Cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng... +

Ngọc Sơn

Lưu

58531 vol53

nghĩa mẹ tình cha

Ngày còn trong nôi đến khi lớn khôn nên người một lời... +

Nguyễn Minh Anh

Lưu

54588 vol39

tình cha trường sa

Về thăm cha nơi đảo thắm Trường Sa ơi trời trong xanh... +

Hoàng Châu

Lưu

55258 vol42

chuyện tình chàng mù

Một mình lặng thầm ngày tháng vẫn đi tìm nửa trái tim... +

Khánh Đơn