Lưu

59266 vol55

trách ai vô tình

Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi dòng sông lững... +

Nhật Ngân

Lưu

60876 vol60

trách ai vô tình - remix

Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước... +

Nhật Ngân