con đường xưa em đi

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Nghe & Tải Nhạc Trẻ Mới Nhất 2021. Tuyển Tập LK Nhạc Trẻ Cực Đỉnh Đủ Các Thể Loại

Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi nhưng mùa trăng vu quy vì mưa gió không về lối mòn anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố tri em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trông vời một người xa cuối trời nơi đây thao thức canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài anh ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đá mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em với anh Em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trông vời một người xa cuối trời nơi đây thao thức canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài anh ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đá mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em với anh