điều buồn nhất

62048

Tác giả: Kai Đinh

vol65

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Nghe & Tải Nhạc Trẻ Mới Nhất 2021. Tuyển Tập LK Nhạc Trẻ Cực Đỉnh Đủ Các Thể Loại

Thời gian trôi từng sáng tối sao quá vội vẫn luôn là mình em thôi nhìn theo anh tim tan vỡ gần bên anh mãi là một giấc mơ biết yêu riêng ai là rất buồn biết yêu đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc lúc muốn khóc lại giữ trong lòng điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết Biết yêu riêng ai là rất buồn biết yêu đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc lúc muốn khóc lại giữ trong lòng điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc lúc muốn khóc lại giữ trong lòng điều buồn nhất là là anh biết lại làm như không biết em yêu anh cha di da di da da da cha cha cha di da di da da da cha cha cha di da di da da da cha cha da di da cha cha cha di da di da da da cha cha cha di da di da da da cha cha cha di da di da da da cha cha da di da cha cha em yêu anh