DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

50047 vol29

hạ trắng

Gọi nắng trên vai em gầy… +

Trịnh Công Sơn

Lưu

61264 vol61

hạ trắng 2

Gọi nắng! Trên vai em gầy Đường xa áo bay Nắng qua... +

Trịnh Công Sơn

Lưu

50613 vol29

hạ vàng biển xa

Ngày nào đôi ta nói… +

Nhạc ngoại

Lưu

54992 vol41

hạc giấy

Ở phương trời xa xôi ngày tháng dần trôi vô tình... +

Nguyễn Văn Chung

Lưu

56732 vol47

hạc giấy

Tình câm nín từ lâu người ơi có hay cho lòng anh... +

Bảo Chinh

Lưu

59914 vol57

hạc giấy - remix

Ở phương trời xa xôi ngày tháng dần trôi vô tình... +

Nguyễn Văn Chung

Lưu

50547 vol29

hải âu phi xứ

Dáng trăng tròn kìa sóng khua dồn… +

Nhạc ngoại

Lưu

59453 vol56

hai ba năm

Hai ba năm rồi Mình quen nhau phải không em ... +

Phạm Trưởng

Lưu

55319 vol42

hai bà trưng

Ngày xưa bên ta Hán xưng hùng cướp đất nước... +

Trần Đức Tâm

Lưu

52026 vol29

hai bàn tay trắng

Hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo nên em ra đi… +

Vinh Sử

Lưu

57565 vol50

hai bờ cách biệt

Buồn sao con nước chia đôi dòng +

Sơn Hạ

Lưu

52203 vol29

hai cánh phượng buồn

Trao nhau hai cánh phượng buồn rồi đây hai đứa ... +

Thanh Sơn

Lưu

52204 vol29

hai chị em

Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh chị Hai năm tấn... +

Hoàng Vân

Lưu

59454 vol56

hai chúng ta còn lại gì

Từ khi chúng ta lìa xa nhau rồi còn đây mình anh... +

Thái Thịnh

Lưu

50204 vol29

hai chuyến tàu đêm

Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung... +

Trúc Phương

Lưu

61265 vol61

hai chuyến tàu đêm 2

Lòng buồn rạt rào Nhớ hôm nào xuôi miền trung Chuyến xe... +

Trúc Phương

Lưu

60356 vol59

hai cô tiên

Ai i ai hờ ai hai Ô ô cờ ô cô I... +

Only C

Lưu

54246 vol38

hai con dế

Réc réc réc con dế than đang bốc phét réc réc réc... +

Vũ Hoàng

Lưu

56397 vol46

hai con thằn lằn con

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi… +

Vinh Hạnh

Lưu

52205 vol29

hái hoa

Hỡi bạn đường xa hái hoa ừ cho khéo... +

Dân ca Bắc bộ