DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

56769 vol47

lý cây ổi

Còn trèo lên lên ơ ơ còn trèo lên lên ơ ơ... +

Dân ca

Lưu

53761 vol35

lý cây đa

Ai lên quán dốc ngồi gốc ta lý lý như cây đa… +

Dân ca quan họ

Lưu

50639 vol29

lý chiều chiều

Chiều chiều ra đứng tây lầu tây… +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

51695 vol29

lý chiều chiều 1

Chiều chiều ra đứng Tây lầu Tây... +

Cổ nhạc: Hoa Trang Nhã Tân nhạc: Dân ca

Lưu

51696 vol29

lý chiều chiều 2

Tình yêu tháng ngày kết xe tơ hồng... +

Cổ nhạc: Hoa Trang Nhã Tân nhạc: Dân ca

Lưu

52450 vol29

lý chim quyên

Chim quyên quầy ăn trái quây nhãn lồng này… +

Cổ nhạc: Quế Chi Tân nhạc: Sưu Tầm

Lưu

59800 vol57

lý chim xanh

Đêm qua mơ thấy anh đang chèo xuồng qua sông Thăm em... +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

52225 vol29

lý con cóc

Cóc chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu Chàng Hiu nó bèn… +

Dân ca Cần Thơ

Lưu

54069 vol37

lý con cua

Con cua quẫy nó ở trong hang quẫy a rượng a… +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

50629 vol29

lý con sáo 1

Ai ai đem con sáo bằng chim sáo ừng ưng... +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

50768 vol29

lý con sáo 2

Ai đem con sáo mà sang sông… +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

50638 vol29

lý con sáo 3

Ai đem ơ con sáo ơ ơ qua sông… +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

52226 vol29

lý con sáo huế

Ai đem con sáo sang sông để cho để cho con sáo… +

Dân ca Trung Bộ

Lưu

52227 vol29

lý con sáo sang sông

Ơ ơ ai xui mà con sáo cái nó qua sông cái... +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

53899 vol36

lý con sáo trà vinh

Giận mà thương dòng sông quê tím bông lục bình... +

Phố Thu

Lưu

52514 vol29

lý dĩa bánh bò

Hai tay bưng dĩa lý bánh tồn bò giấu cha giấu mẹ… +

Dân ca

Lưu

54281 vol38

lý hoài nam

Chiều ơ chiều chiều ơ chiều dắt ớ bạn ơ dắt ơ... +

Dân ca Quảng Trị

Lưu

53576 vol34

lý kéo chài

Gió lên rồi căng buồm cho khoái gác chèo lên… +

Dân ca Nam Bộ

Lưu

56770 vol47

lý lu là

Ai về ngoài ấy mà xa xôi nhớ cho lu là ta... +

Dân ca

Lưu

56771 vol47

lý mù u

Rủ nhau vô đám kìa mù u kia mù u kia nọ... +

Dân ca