DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

56178 vol45

phân vân

Tình yêu từ lâu còn chưa dám trao về ai vì vết... +

Hamlet Trương

Lưu

50401 vol29

pháo hồng tiễn biệt

Được biết người yêu... +

Khánh Băng

Lưu

53828 vol35

pháo hồng tiễn biệt

Được biết người yêu đi lấy chồng hỏi rằng lòng anh… +

Cổ nhạc: Hùng Dũng Tân nhạc: Khánh Băng

Lưu

60785 vol60

pháp sư giải nghệ 1

Thôi thôi bỏ trống bỏ cờ bỏ âm binh thần tướng... +

Viễn Châu

Lưu

60786 vol60

pháp sư giải nghệ 2

Sau khi xem bệnh tôi mới bảo cùng gia chủ bệnh tuy... +

Viễn Châu

Lưu

56825 vol47

phật bà nghìn mắt nghìn tay

Nghìn mắt nghìn tay Phật Bà nghìn mắt nghìn tay… +

An Thuyên

Lưu

54548 vol39

phất cờ nương tử

Ngày xưa trước công nguyên giặc thù đem quân xâm chiếm nước... +

Phạm Đăng Khương

Lưu

53475 vol33

phép lạ

Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh... +

Tuấn Khanh

Lưu

57634 vol50

phép màu tình yêu

Ngồi tựa vai em gió ru ngọn sóng biển +

Khởi My

Lưu

55408 vol42

phép thuật

Một mình ngồi nhìn vầng trăng cao... +

Hoàng Rapper

Lưu

58915 vol54

phía cuối cầu vòng

Đã bao lần em khóc một mình Giọt nước mắt rơi đêm... +

Duy Chiến

Lưu

58916 vol54

phía cuối chân trời

Nắng rơi rơi bên hiên nhẹ nhàng Thu sang lòng vấn vương... +

Duương Cầm

Lưu

60559 vol59

phía cuối chân trời (remix)

Nắng rơi rơi bên hiên nhẹ nhàng Thu sang lòng vấn vương... +

Dương Cầm

Lưu

54108 vol37

phía cuối con đường

Con đường dài lá rụng đầy bỗng một ngày gió đến thì... +

Hoàng Anh Minh

Lưu

57341 vol49

phía nào đến chân trời

Ngồi giữa bóng tối nghe gió đêm miên mang +

Việt Anh

Lưu

60416 vol59

phía nhà không nắng

Tôi bước ra đường Trong cơn mưa đang tầm tã quá... +

Phạm Hồng Phước

Lưu

59238 vol55

phía sau em

Ngày em đi anh níu tay em biết bao lần Từng lời... +

Khánh Đơn

Lưu

60236 vol58

phía sau em (remix)

Ngày em đi anh níu tay em biết bao lần Từng lời... +

Khánh Đơn

Lưu

58917 vol54

phía sau một tình yêu

Nhìn dòng lệ em ước mi Dù là lòng anh nhói dau... +

Mr.Ro

Lưu

55545 vol43

phía tối tâm hồn tôi

Phía tối tâm hồn tôi là lối em không về qua phía... +

Phú Quang