DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

54330 vol38

suối tóc

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi hay đi tìm... +

Y Vân

Lưu

56841 vol47

sương khói

Chiều về chầm chậm đìu hiu khói thuốc đong đưa... +

Hữu Thạnh

Lưu

57645 vol50

sương lạnh chiều đông

Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối +

Mạnh Phát

Lưu

54331 vol38

sương đêm

Có chiếc lá rơi trong chiều vàng những ước muốn... +

Nguyễn Quốc Dũng

Lưu

55418 vol42

sương đêm

Đêm buông thật êm lòng tôi cô quạnh ôm mối sầu vương... +

Trần Thanh Tùng

Lưu

59535 vol56

suốt kiếp chỉ yêu mình em

Đã bao nhiêu ngày qua chờ em sau mãi không về ... +

Hoàng Bảo Nam

Lưu

50889 vol29

sút sút sút nữa đi

Vì sao tôi say mê đá banh… +

Tô Thanh Tùng

Lưu

55785 vol44

suy nghĩ trong anh

Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu... +

Khắc Việt