DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

61306 vol61

sao chưa thấy hồi âm 2

Theo năm tháng hoài mong thư gởi đi mấy lần đợi hồi... +

Châu Kỳ

Lưu

55109 vol41

sao em còn buồn

Ngoài trời vẫn mưa cơn mưa nhạt nhòa dấu chân... +

Ni Nguyễn

Lưu

57166 vol48

sao em không về bên anh

Sao em không về bên anh để cho anh trăng đêm nay... +

Kỳ Phương

Lưu

50094 vol29

sao em nỡ vội lấy chồng

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang ... +

Trần Tiến

Lưu

57429 vol49

sao em nỡ vội lấy chồng - remix

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang +

Trần Tiến

Lưu

53048 vol30

sao em vẫn yêu

Thôi người ơi thôi đừng nói những gì... +

Phạm Bá Đức

Lưu

50198 vol29

sao em vô tình

Đã biết em vô tình... +

Nguyễn Hữu Sáng

Lưu

59672 vol56

sao em vô tình - remix

Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu Đã... +

Nguyễn Hữu Sáng

Lưu

51627 vol29

sao em vô tình 1

Đã biết em vô tình… +

Cổ nhạc: Hoàng Song Việt Tân nhạc: Nguyễn Hữu Sáng

Lưu

51628 vol29

sao em vô tình 2

Tiếng yêu đầu xin trả lại... +

Cổ nhạc: Hoàng Song Việt Tân nhạc: Nguyễn Hữu Sáng

Lưu

61307 vol61

sao em vô tình 2

Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu Đã biết... +

Nguyễn Hữu Sáng

Lưu

57919 vol51

sao không cho nhau

Sao không cho nhau thật lòng em ơi ? Khi ta còn... +

Khắc Việt

Lưu

58715 vol53

Sao không cho nhau - remix

Sao không cho nhau thật lòng em ơi ? Khi ta còn... +

Khắc Việt

Lưu

55415 vol42

sao không quay về

Có những giây phút em bỏ quên tình anh tìm vui mới... +

Thanh Tâm

Lưu

50377 vol29

sao không đến bên em

Thấp thoáng thấy bóng đôi chim… +

Nhạc ngoại

Lưu

55110 vol41

sáo lạc bờ xa

Em chẳng nhớ đâu ngày xưa mẹ khâu áo bên hàng dừa... +

Võ Thiện Thanh

Lưu

52812 vol30

sao lại nhắn nhầm máy anh

Đâu cần anh nói hay gọi phone làm gì cũng chỉ vậy... +

Nguyễn Minh Anh

Lưu

51547 vol29

sao lòng còn thương

Sao lòng còn thương… +

Hàn Châu

Lưu

54823 vol40

sao mà lạ ghê

Bé hát thật to bé thưa lại nhỏ sao mà lạ ghê... +

Lê Quốc Thắng

Lưu

57920 vol51

sao mình vẫn yêu

Về đâu người hỡi ta đã xa nhau Quên đi phút giây... +

Phạm Trưởng