DANH SÁCH A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Lưu

52679 vol30

tâm sự hai người đàn ông

Tôi kể anh nghe tình tôi ngày ấy đang yên vui… +

Vũ Quốc Việt

Lưu

51781 vol29

tâm sự mai đình 1

Trời hỡi làm sao cho khỏi đói gió trăng có sẵn làm... +

Viễn Châu

Lưu

51782 vol29

tâm sự mai đình 2

Máu đã khô rồi lệ cũng khô hồn ta đã chết tự... +

Viễn Châu

Lưu

60481 vol59

tâm sự mộng cầm

Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cành... +

Viễn Châu

Lưu

52418 vol29

tâm sự một lời ca

Khi biết yêu đầu tiên tình em đã trao về anh… +

Tiến Luân

Lưu

61038 vol61

tâm sự nàng buram

Rừng đêm âm u ghềnh cheo leo dưới non mịch mù suối... +

Ngân Giang

Lưu

61039 vol61

tâm sự nàng xuân

Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân Chắc nàng Xuân năm... +

Hoài Linh

Lưu

59596 vol56

tâm sự ngọc hân

Lệ ứa hai hàng khóc quân vương hoàng cung cúi măt... +

Cổ Nhạc

Lưu

58183 vol52

tâm sự người yêu

Vắng anh lúc buồn lấy ai chìu em Khi trời đêm giá... +

Hồng Vân

Lưu

51166 vol29

tâm sự với anh

Anh vô tình anh chẳng hiểu… +

Hoàng Trang

Lưu

59964 vol57

tâm sự với anh - remix

Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sầu... +

Hoàng Trang

Lưu

60429 vol59

tâm sự với người lạ

Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi Đợi hoài... +

Tiên Cookie

Lưu

61182 vol61

tâm sự với người lạ remix

Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi Đợi hoài... +

Tiên Cookie

Lưu

55646 vol43

tâm tình gửi anh người lính đảo

Từ Sài Gòn em ra thăm anh lính đảo... +

Tôn Thất Thành

Lưu

56565 vol46

tâm tư lòng anh

Anh không tin bao ngày qua được bên em rồi có lúc... +

Đào Trọng Thịnh

Lưu

58349 vol52

tâm tư lòng anh - remix

Anh không tin bao ngày qua được bên em Rồi có lúc... +

Đào Trọng Thịnh

Lưu

59248 vol55

tâm xuân

Xuân về trong gió hoa lay lững lờ Xuân về đám mây... +

Chúc Linh

Lưu

59840 vol57

tan bao yêu thương

Nếu em nói chia tay rồi quên nhanh phút giây những ngày... +

Lê Chí Trung

Lưu

54334 vol38

tan biến

Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu con đường... +

Nguyễn Hải Phong

Lưu

53485 vol33

tận cùng nỗi nhớ

Bùi ngùi ngơ ngác mắt buồn hiu hắt giữa chiều đang phai... +

Hoàng Trang