mùa xuân dk

61927

Tác giả: Thập Nhất

vol64

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Nghe & Tải Nhạc Trẻ Mới Nhất 2021. Tuyển Tập LK Nhạc Trẻ Cực Đỉnh Đủ Các Thể Loại

Sóng gió mặc sóng gió lính nhà giàn bọn tôi ở đó chông chênh mặc chênh chông lính nhà giàn chẳng sợ bão giông nắng gió mặc nắng gió lính nhà giàn thề không ngại khó mưa giông mặc mưa giông lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng giữa trùng khơi vẫn xanh ngời giữa biển trời vẫn sống yêu đời lính nhà giàn là thế đó mấy chậu hoa luống rau cà vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà có mẹ già và con thơ ầu ơ chị hát ru giữa trùng khơi vẫn xanh ngời giữa biển trời vẫn sống yêu đời lính nhà giàn là thế đó lính đàn ca sáo ngân nga gửi mùa xuân đến với quê nhà giữa biển trời bao la vượt trên ngọn phong ba giữ biển đảo quê ta Sóng gió mặc sóng gió lính nhà giàn bọn tôi ở đó chông chênh mặc chênh chông lính nhà giàn chẳng sợ bão giông nắng gió mặc nắng gió lính nhà giàn thề không ngại khó mưa giông mặc mưa giông lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng giữa trùng khơi vẫn xanh ngời giữa biển trời vẫn sống yêu đời lính nhà giàn là thế đó mấy chậu hoa luống rau cà vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà có mẹ già và con thơ ầu ơ chị hát ru giữa trùng khơi vẫn xanh ngời giữa biển trời vẫn sống yêu đời lính nhà giàn là thế đó lính đàn ca sáo ngân nga gửi mùa xuân đến với quê nhà giữa biển trời bao la vượt trên ngọn phong ba giữ biển đảo quê ta cùng vang lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà cùng vang lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà cùng vang lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà cùng vang lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà cùng vang lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà