Không đăng nhập được tài khoản trên iCloud?

Quý khách không thể đăng nhập được tài khoản iCloud? Xin vui lòng gửi E-Mail tới địa chỉ: info@masokaraoke.net hoặc gửi tin nhắn tới số điện thoại: 01273244556

Lưu ý: Quý khách gửi kèm theo thông tin họ tên, email hay số điện thoại mà mình đã đăng ký! để chúng tôi tiện xử lý nhanh chóng

Cú pháp nhắn tin hay gửi E-mail như sau: Họ Tên <Dấu cách> Tên đăng nhập <Dấu cách> Mật khẩu mới

Ví dụ: Hoài An 098123456 hoaian123

Trong đó: Hoài An là Họ Tên, 098123456 là Tên đăng nhập, hoaian123 là Mật khẩu mới.

Trong khoảng thời gian 0-24h chúng tôi sẽ tiến hành xử lý yêu cầu của quý khách.