trách ai bây giờ

60754

Tác giả: Phi Bằng

vol60

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Nghe & Tải Nhạc Trẻ Mới Nhất 2021. Tuyển Tập LK Nhạc Trẻ Cực Đỉnh Đủ Các Thể Loại

Em sang giàu anh thì nghèo khó, ước mơ nhiều để giờ lao đao. Hỏi trời cao vì sao đã an bày, tơ duyên se mối chưa gì rời ra. Duyên đôi mình ân tình bằng non, trái tim này suốt đời yêu anh. Nào ngờ đâu ai gieo ngang trái cho mình lìa xa.
Thân em con gái phải vâng theo lời mẹ cha. Phận nghèo anh rớt trái mồng tơi - Đừng anh ơi, xin chớ nên nói nặng lời. Bọt bèo nên đời mãi ngược xuôi - Ai quên lời, ai nào bỏ bạn tình ơi. Chạnh lòng tôi khóc trái mồng tơi - Còn riêng em khóc thương số phận mình. Đành lòng một đời ôm nhớ mong.
Nhớ mong anh nhiều, em càng xót xa nhiều. Làm sao dám trách khi lòng em luôn thủy chung. Chữ hiếu lo tròn nên em phải xa cách anh muôn trùng, đâu còn trông thấy nhau. Em không cần cao sang, nhưng cha mẹ can ngăn, không cho được bên anh.
Chim quyên giờ lẻ loi cam đành thôi. Duyên đôi mình ân tình bằng non, trái tim này suốt đời yêu anh. Nào ngờ đâu tình ta sớm phai màu.
Ai gieo ngang trái cho mình lìa xa. Thân em con gái phải vâng theo lời mẹ cha. Phận nghèo anh rớt trái mồng tơi - Đừng anh ơi, xin chớ nên nói nặng lời. Bọt bèo nên đời mãi ngược xuôi - Ai quên lời, ai nào bỏ bạn tình ơi. Chạnh lòng tôi khóc trái mồng tơi - Còn riêng em khóc thương số phận mình. Đành lòng một đời ôm nhớ mong.
Nhớ mong anh nhiều, em càng xót xa nhiều. Làm sao dám trách khi lòng em luôn thủy chung. Chữ hiếu lo tròn nên em phải xa cách anh muôn trùng, đâu còn trông thấy nhau. Em không cần cao sang, nhưng cha mẹ can ngăn, không cho được bên anh.
Chim quyên giờ lẻ loi cam đành thôi.